måndag 5 oktober 2015

Textildon för snygg interiör och effektiv ventilation
Festlokal

Fördelaktig ventilation med textildon
Samlingslokaler (festlokaler, konferensrum etc.) sätter stora krav på ventilationen. En samlingslokal är utformad för att rymma ett stort antal människor, vilket resulterar i en ökad rumstemperatur och ljudnivå.

Med stundom begränsade takhöjder och oftast låga inblåsningstemperaturer, sätter samlingslokaler (och kontor) högsta krav på lufthastigheter. Textildon tillför en dragfri och jämn fördelning av stora luftmängder i samlingssalar.

Samlingssalar kräver ett snyggt och stilrent utförande med en god akustik. Med textildon kan du fritt välja färg, storlek och samtidigt förbättra ljudmiljön.

Textildonen kan antingen vara i färg för att framhäva ett företags profil eller göras i diskret ljusgrått eller vitt utförande. Ett kvartsrunt don i takvinkel försvinner snyggt in i interiören samtidigt som det tillför stora mängder undertempererad tilluft helt dragfritt.

Mer om textildon


Dalhem Centrum

Kornhillskyrkan (Aula)

Laserskurna hål för viss omblandning
Vid väldigt låg inblåsningstemperatur kan det vara en fördel att kombinera med laserskurna hål för att få en viss omblandning och undvika kallras under donet. Stora mängder kyla ska in och samtidigt får det inte bli drag. Genom att luften fördelas utmed hela donets längd försäkrar vi oss om högsta möjliga komfort.


Myresjöhus Arena

Dysdon vid höga takhöjder
I samlingslokaler där det är riktigt högt i tak (5 m upp till 15 m), används dysdon. Dysdon används för både värmd och kyld tilluft.

Med ACP dysdon kan vinkeln på dysorna anpassas för en perfekt omblandning, kastlängd och hastighet efter lokalen. Donen kan sektioneras med dragkedjor, därför kan de ha individuella dysmönster och vinklar för att passa utmed varje del av lokalens längd. Mätningar visar att vi klarar att hålla mindre än 1° temperaturskillnad mellan golv och tak.

Läs mer om dysdon
Referensanläggningar där dysdon ofta används; sporthallarvaruhus och lager.


Swedbank