onsdag 20 november 2013

Snygg ventilation i simhallar och badhus

Simhallar och badhus med dysdon för uppvärmning

Simhallar är på många sätt en av de allra svåraste miljöerna att få bra klimat i och samtidigt en av de absolut känsligaste då de som vistas där både är avklädda och dessutom blöta. Därför sätts det väldigt höga krav på jämn temperatur och låg lufthastighet i vistelsezonen.

Total omblandning

Med våra dysdon och injektdon kan vi värma lokalen med ett totalt omblandande system med låga lufthastigheter. Luften fördelas utmed donens hela längd i hela lokalen. Hålen eller dysornas riktning och kastlängd anpassas efter hallens förutsättningar. Det ger perfekt klimat i hela hallen med hög energieffektivitet.

Underhållsfria don för uppvärmning

Med våra täta injektdon och all luft genom hål eller dysor får du en anpassad, helt underhållsfri lösning för badhus och simhallar. Donens dimension och kastlängd anpassas efter lokalens förutsättningar för att ge perfekt fördelning på luften utan drag med jämn temperatur i hela lokalen utan lufthastigheter över vattenytan.

Donen placeras i tak vilket frigör golvyta och innebär att man undviker golvinblåsning vid fönster där
godispapper och annat skräp alltid samlades förr. Det är ett modernt, fräschare alternativ för badhus och simhallar.

Vårt nyhetsbrev om simhallar
Läs vårt case om Filborna Arena
Se referensbilder från badhus och simhallar
Läs mer om injektdon på www.acp.se
Läs mer om dysdon på www.acp.se

måndag 30 september 2013

Tio fördelar med textildon och dysdon

 1. Estetik. Våra textildon och dysdon har anpassningsbar form för att passa lokalen samt valfri färg.
  Färggalleriet
   
 2. Akustik. Med tilluftsdon i mjuka textilmaterial blir lokaler mer trivsamma och textildonen agerar bullerdämpande
  Dragfri, ljudlös tilluft
   
 3. Anpassningsbarhet. Våra tilluftsdon tillverkas efter lokalen för att alltid passa perfekt och har dragkedja var 5:e meter.
  Forsmark med helt anpassade textildon
   
 4. Låg vikt. Detta förenklar montage och ger lägre transportkostnader.
  Safe Dual Arch, dubbla skenor med enkel nedpendling
   
 5. Effektiv fördelning. Luften fördelas utmed hela donets längd vilket ger bästa möjliga funktion.
  Bilder av luftfördelning genom olika textildon
   
 6. Perfekt kastlängd. Eftersom tilluftsdonen dimensioneras inviduellt uppnås optimal kastlängd genom hål eller dysor.
  Röktester på dysdon
   
 7. Dragfri ventilation. Genom att kombinera permeabel textil med hål eller dysor kan vi göra en dragfri lösning i vistelsezon.
  Textildon med laserskurna hål
   
 8. Fri placering. Textildon kan fästas i tak, på vägg, pendlas ned på skena eller vajer eller monteras vertikalt direkt på kanal.
  Montageinstruktioner
   
 9. Värme från hög höjd. Med våra dysdon kan du ventilera med både värme och kyla även från höga takhöjder.
  Nyhetsbrev: Värme från hög höjd
   
 10. Lägre totalkostnad. Mindre kanaldragning, lättare upphängning och kortare monteringstider ger betydligt lägre totalkostnad.
  Case: IV Produkt som fick en mycket bättre lösning med lägre totalkostnad

måndag 1 juli 2013

Textildon för komfortventilation med kyla

Textildon för bästa komfort och utseende

Kontorsmiljöer sätter stora krav på ventilationen. Det är begränsade takhöjder och ofta låga inblåsningstemperaturer och högsta krav på lufthastigheter. Dessutom vill man ha en snygg interiör och god akustik. Med textildon kan du fritt välja färg och storlek och samtidigt förbättra ljudmiljön.

Laserskurna hål för viss omblandning

Vid väldigt låg inblåsningstemperatur kan det vara en fördel att kombinera med laserskurna hål för att få en viss omblandning och undvika kallras under donet. Detta är speciellt effektivt när man har fläktluftkylare i kontorsmiljö. Stora mängder kyla ska in och samtidigt får det inte bli drag. Genom att luften fördelas utmed hela donets längd försäkrar vi oss om högsta möjliga komfort.


Textildonen kan antingen vara i färg för att framhäva ett företags profil eller göras i diskret ljusgrått eller vitt utförande. Ett kvartsrunt don i takvinkel försvinner snyggt in i interiören samtidigt som det tillför stora mängder undertempererad tilluft helt dragfritt.


onsdag 8 maj 2013

Bästa lösningen till de största installationerna

Ju större en installation är desto fler anledningar finns det att använda ACP Textildon, Injektdon och Dysdon. När det behövs mycket luft blir skillnaden större i totalkostnad, vikt och utseende jämfört med äldre plåtdon.

Brevterminal
Postens Brevterminal i Hallsberg
När Posten bygger brevterminaler krävs mycket luft fördelat genom väldigt långa lokaler. Då ventileras och värms lokalerna upp genom dysdon som går genom takstolarna och sträcker sig genom hela lokalens längd. Donen har dubbla skenor och vår nya upphängning Safe Dual Arch.

Alingsås Arena
När den nya arenan byggdes i Alingsås ställdes höga krav på utseende och funktion, två parallella system sitter i varsin ring runt arenan, en för grundflöde och den andra för forceringsflöde. Donen är upphängda med dubbla skenor och Safe Dual Arch för enkel nedpendling.

IV Produkt Växjö
IV Produkt i Växjö använder röda ACP Dysdon i både produktion och på lager. Det ger dem största möjliga tillgängliga golvyta och en möjlighet att förstärka sin profil med IV Produkt-röda tilluftsdon! När de byggde ut verksamheten nyligen var det en självklarhet att de skulle ha fler don av samma sort.

onsdag 27 februari 2013

Tre sorters don

Även om ACP och våra don är välkända är det inte alla som känner till att vi har flera sorters tilluftsdon för olika former av ventilation. Från helt deplacerande don med all luft genom textil till hybriddon med deplacerande och omblandande ventilation genom en kombination av permeabel textil och laserskurna hål, till täta injektdon med all luft genom stansade hål och dysdon för att ventilera med värme från hög höjd.

Textildon i restaurang
Textildon i en restaurang, Guldfågeln Arena i Kalmar 
För bästa möjliga komfort använder vi textildon med nästan all luft genom permeabel textil, oftast i kombination med laserskurna hål för 10-30% av luftmängden. Hålen anpassas och riktas efter lokalens utformning och de specifika behoven i varje projekt. Detta kallas även hybriddon.

Injektdon på gym
Injektdon på gym, Filborna Arena i Helsingborg
I miljöer där mycket luft behövs på begränsad yta med god omblandning utan för höga hastigheter, som gym, industrimiljöer eller butikslokaler passar våra underhållsfria injektdon perfekt. De görs i ett tätt, polymerbelagt textilmaterial och fördelar all luft genom stansade hål. Donen finns i olika färger och hålbilden anpassas efter lokalen.

Dysdon i butik, Lager 157 i Höganäs
För höga takhöjder, idrottshallar, lagerlokaler och varuhus används våra dysdon. Med all luft fördelad genom hundratals, ibland tusentals plastdysor får vi luften dit du vill ha den, med rätt lufthastighet i vistelsezonen. ACP Dysdon används även för att värma upp lokaler från hög höjd.

Hur många typer av lokaler har du använt våra don i?

onsdag 6 februari 2013

Läs våra nyhetsbrev

Du får väl våra nyhetsbrev? I dem skriver vi om våra bästa referensinstallationer samt tips och information om hur man kan använda våra textildon och dysdon i alla möjliga miljöer. På vår hemsida, www.acp.se, kan du anmäla dig till nyhetsbreven och läsa våra tidigare utskick.


måndag 4 februari 2013

Dysdon i Multiarena och Ishall


106 meter långt Ø1.000 mm dysdon över huvudläktaren


När Vänersborgs Arena med ishall byggdes så var endast det bästa bra nog. I denna ishall och multiarena sitter tre st Ø1000 mm ACP dysdon som vart och ett är över 100 meter långt. Med 24 mm dysor sprider de luften jämnt utmed hela donens längd. Det mittersta donet sitter på ca 25 meters höjd och har som funktion att förhindra kondensbildning i det välvda taket.

Alla tre don synliga i bild. Mittersta donet sitter 25 meter över golv

fredag 1 februari 2013

Vad innebär Textildon?

Dragfri, ljudlös luftspridning

Tilluftsdon i textil, även kallat textilkanal, har många fördelar jämfört med andra lösningar. Eftersom textildonet i sig är ett tilluftsdon sprids luften jämnt och dragfritt längs hela donets yta. Textildonen levereras helt kundanpassade. Välj form, färg och dimensioner för att ge en estetiskt tilltalande interiör och ljudlös tilluft.

Våra textildon görs i högkvalitativt HDC-material (High Dust Capacity), en tjockare väv som är motståndskraftigt mot igensättning och ger ett exklusivt utseende.

Dragfri tilluft

Den viktigaste fördelen med textildon är att luften sprids jämnt och dragfritt från hela donets yta. Det innebär att man kan tillföra stora luftmängder utan att det uppstår drag.

Ljudlös tilluft

Genom att luften sprids från en stor yta uppstår inget luftljud som i vanliga tilluftsdon. Istället ger textildon en liten ljuddämpning av kanalljudet. Textilien har också en viss ljuddämpande effekt i lokalen.

Tilltalande design

Tilluftssystem är ofta synliga. I lokaler där interiören är en viktig del av miljön ställs allt större krav på utseendet. Textildon passar i alla miljöer samtidigt som de ger en optimal ventilation. De monteras i aluminiumskenor och hänger därför rakt och snyggt. Inga trista plåtkanaler som samlar damm. Istället för att vara ett främmande element blir textildonen en del av den inre arkitekturen. Det ger möjlighet att skapa kreativa och spännande lösningar.

Välj form och färg

Textildonen tillverkas helt enligt önskemål, runda, halvrunda, kvartsrunda eller sfäriska segment i valfri dimension och längd. Det finns ett antal bas- och standardfärger att välja från och mot förfrågan är det fritt färgval. Utformningen kan därför ges ett alltfrån diskret till dominant intryck.

Textila dysdon

- en unik kombination för deplacerande och samtidigt omblandande ventilation

Textildonen förses med dysor eller laserskurna hål. Det kombinerar textildonens fördelar med riktningsbestämd tilluft.

De viktigaste fördelarna

Valfri luftmängd genom textilväven respektive dysor. Tryckfall och kastlängder bestäms individuellt vid dimensionering liksom dysorna/hålens placering. Minskad igensättning innebär längre underhållsintervaller.

Kondensfria don

Med dysdon i textil förångas all fukt i textilen och du får korrosionsfri, kondensfri tilluft. Perfekt för fuktiga miljöer eller projekt med höga hygienkrav.

Flexibla dysdon

-underhållsfria, för enbart omblandande ventilation.

Finns i två varianter, nästan tätt textilmaterial respektive tät polymerbelagd textil, med dysor eller laserskurna hål. All luft går genom hålen. Därför kan man bortse från underhåll. Don i tät polymerbelagd textil kan man välja när man söker den mest prisvärda lösningen med bästa funktion.

Enkelt montage

Textildonen är lätta att montera. Runda don hängs upp i en aluminiumskena direkt eller pendlat i tak. De kan även hängas vertikalt direkt i en ventilationskanal. Halvrunda don monteras i skenor i tak eller på vägg. Vikten är låg och montaget är enklare och går snabbare än för konventionella plåtkanaler med tilluftsdon. Det gör att installationskostnaderna kan hållas nere. Runda don ansluts till ventilationskanalen i änden. Halvrunda don kan även anslutas var som helst dolt på ovansidan.

Enkel hantering

Ett don som är 10 m långt Ø 500 mm får plats i en 7 dm3 kartong och väger 5 kg. Upphängningsskenorna levereras i 2,5 m bitar som skarvas och väger totalt 5 kg. Jämför det mot en plåtkanal i hanterings och transportkostnad.

Enkelt underhåll

Textilkanaler tvättas som vanlig textil när de börjar bli igensatta. Normalt bör underhåll göras ca var 2-5 år beroende på laserskurna hål. Underhållsperioderna är dock helt beroende på vilka filter som används i anläggningen och drifttid. Textilkanalerna är lätta att ta ner och sätta upp och tvättas som vanlig textil (kläder).

Underhållsintervallerna för textila dyskanaler kan ökas 3 - 5 gånger och flexibla dyskanaler kräver i princip inget underhåll alls frånsett lagstadgad OVK.

Filterfunktion

Donen är gjorda av polyester, Trevira® CS. För att bibehålla funktionen under lång tid är det viktigt att bra filter används i anläggningen. Använd minst F7 (F85) eller helst F8 filter som är testade enligt EN 779:2002, annars finns en risk att textildonen att börja fungera som filter. Det ger visserligen en extra säkerhet för att hindra luftföroreningar att komma in, men textildonen kommer att sättas igen snabbare och behovet av underhåll kommer att öka.

Källa: www.acp.se

onsdag 23 januari 2013

Textildon med laserskurna hål

Laserskurna hål i butik
Laserskurna hål i butik
Vi får ofta frågor om våra textildon med laserskurna hål. Det är vår populäraste lösning för komfortventilation, lämplig för skolor, kontor, konferensrum och butiker med låg takhöjd.

Injektdon, eller Hybriddon som de också kallas, fördelar luften dels genom textilen, dels genom laserskurna hål, oftast placerade utmed taket.

Eftersom hålen skärs i textilen med laser sker det med mycket hög precision samt att "fransning" av hålen förebyggs eftersom hålkanterna bränns.

Hålbilden är anpassningsbar med fri placering och vinkel av hålen. Tack vare vårt Europapatenterade (EP0624236) hålmönster kan vi även bestämma hastigheten och därmed kastlängden på donen.

Ventilation med textila tilluftsdon med laserskurna hål är ett av de absolut effektivaste, mest prisvärda och snyggaste sätten att lösa tilluft med högsta möjliga komfort med bästa funktion.

https://www.acp.se/kategori/Injektdon
https://www.acp.se/H%C3%A5lbilder

Textildon med laserskurna hål på Forsmark
Textildon med laserskurna hål på Forsmark

tisdag 22 januari 2013

ACP nämns på slussen.biz

ACP dysdon i Glasshouse
ACP dysdon i Glasshouse

www.slussen.biz kan man läsa om ACP dysdon och injektdon på IKEA och hur våra don används för både ventilation och uppvärmning av butik och höglager.

Våra tilluftsdon möter samtliga krav och ger enklare installationer och en snyggare lösning. För varje del av varuhuset har donen anpassats för att fungera optimalt. Beroende på lokal används hål eller dysor samt olika vinklar för bästa möjliga ventilation.


Injektdon i butik
ACP Injektdon i butiksdel
ACP dysdon i Glasshouse
ACP dysdon i Glasshousetorsdag 17 januari 2013

Besök vår hemsida

Klicka för att komma till www.acp.se
På vår hemsida, www.acp.se, kan du se vårt referensgalleri med bilder på don, uppdelat i olika miljöer. Vi har även ett färggalleri där du kan se flera exempel på don i respektive färg. I vissa fall går vi in på djupet och beskriver de lösningar vi plockat fram för olika installationer, då kan du läsa mer på våra cases.
Klicka för att se färggalleriet


För den som vill fördjupa sig har vi samlat information om våra don uppdelat på textildon, injektdon och dysdon.

Där kan du läsa om hur ventilation med textildon fungerar och hur man kan ventilera och både värma och kyla lokaler med textildon och dysdon.

För industrier och hårdare miljöer används injektdon i ett tätt material med all luft genom hål eller dysor.
Klicka för att se röktester med textildon
Du kan även hitta röktester för att visa hur luften rör sig i ventilation som fördelas genom textildon. Röktester med all luft genom textil, röktest med injekthål och röktester med all luft genom dysor.

tisdag 15 januari 2013

Filborna Arena

Injektdon på Styrketräning
Styrketräning med injektdon
På Filborna Arena i Helsingborg sitter injektdon och dysdon i flera olika miljöer. I styrketräningen sitter underhållsfria runda injektdon med all luft genom hålen. Donen har dubbla skenor för snygg utspänd form vid variabla flöden.

I gruppträningen och spinningsalarna sitter likadana don. Här är det viktigt att få in mycket luft på begränsad yta med en jämn spridning för att undvika olika ventilerade zoner. Medlemmarna får alltid bra luft utan drag.

Dysdon i idrottshall
Dysdon i idrottshallen
Injektdon i gruppträning
Gruppträning
Hela idrottshallen ventileras och värms upp med dysdon som sitter monterade genom takstolarna. Denna väldigt eleganta lösning innebär minimalt montage och dragning av spirorör. Dessutom hålls alla väggar och golvytor fria.

Simhallen har en ring av injektdon runt hela lokalen för att pressa undan fuktig luft och hålla hela lokalen fräsch och behaglig. Då donen är korrosionsfria är de perfekta att ha i hårda miljöer som simhallar där det är mycket fukt och klor luften vilket kan gå hårt åt konventionella don.

Injektdon i simhall
Injektdon i simhallen
Injektdon i spinningsal
Injektdon i spinningsalmåndag 14 januari 2013

Vår nya blogg om textildon, dysdon och injektdon

Välkommen till ACPs blogg om våra textildon. Här kommer vi att presentera olika case där våra don använts i olika miljöer. Syftet med bloggen är att för våra kunder visa upp referenser samt att lära ut i vilka miljöer de olika typerna av don gör sig bäst.

Du är välkommen att följa oss för att få reda på när vi lägger upp nya artiklar och referenser. Vår förhoppning är att du ska kunna göra bättre och mer prisvärda lösningar och snyggare installationer!

Textildon i konferensrum på Guldfågeln Arena