måndag 5 oktober 2015

Textildon för snygg interiör och effektiv ventilation
Festlokal

Fördelaktig ventilation med textildon
Samlingslokaler (festlokaler, konferensrum etc.) sätter stora krav på ventilationen. En samlingslokal är utformad för att rymma ett stort antal människor, vilket resulterar i en ökad rumstemperatur och ljudnivå.

Med stundom begränsade takhöjder och oftast låga inblåsningstemperaturer, sätter samlingslokaler (och kontor) högsta krav på lufthastigheter. Textildon tillför en dragfri och jämn fördelning av stora luftmängder i samlingssalar.

Samlingssalar kräver ett snyggt och stilrent utförande med en god akustik. Med textildon kan du fritt välja färg, storlek och samtidigt förbättra ljudmiljön.

Textildonen kan antingen vara i färg för att framhäva ett företags profil eller göras i diskret ljusgrått eller vitt utförande. Ett kvartsrunt don i takvinkel försvinner snyggt in i interiören samtidigt som det tillför stora mängder undertempererad tilluft helt dragfritt.

Mer om textildon


Dalhem Centrum

Kornhillskyrkan (Aula)

Laserskurna hål för viss omblandning
Vid väldigt låg inblåsningstemperatur kan det vara en fördel att kombinera med laserskurna hål för att få en viss omblandning och undvika kallras under donet. Stora mängder kyla ska in och samtidigt får det inte bli drag. Genom att luften fördelas utmed hela donets längd försäkrar vi oss om högsta möjliga komfort.


Myresjöhus Arena

Dysdon vid höga takhöjder
I samlingslokaler där det är riktigt högt i tak (5 m upp till 15 m), används dysdon. Dysdon används för både värmd och kyld tilluft.

Med ACP dysdon kan vinkeln på dysorna anpassas för en perfekt omblandning, kastlängd och hastighet efter lokalen. Donen kan sektioneras med dragkedjor, därför kan de ha individuella dysmönster och vinklar för att passa utmed varje del av lokalens längd. Mätningar visar att vi klarar att hålla mindre än 1° temperaturskillnad mellan golv och tak.

Läs mer om dysdon
Referensanläggningar där dysdon ofta används; sporthallarvaruhus och lager.


Swedbank


onsdag 8 juli 2015

Kreativ lösning med vertikala tilluftsdonRunda vertikala injektdon i industrilokal
Vertikala injektdon för stora luftmängder

Genom att använda sig av vertikala injektdon kan man med väldigt enkelt montage få in stor mängder luft i en prisvärd och effektiv lösning. De ansluts direkt på kanal och har valfri spridningsbild. Passar bra för både värmd och kyld tilluft.

ACP Vertikala injektdon kan placeras fritt och vid hålvinkel mindre än 360° (helt anpassningsbart) kan de även vridas vid behov för att få luften dit man vill ha den. Om de är tillfälligt ivägen kan man enkelt skjuta dem åt sidan utan svårighet eller risk för att skada dem.


Läs mer om injektdon här


Underhållsfria don med
injekthål och dysor
Vertikala don kan kombineras med båda injekthål och dysor för en anpassad och effektiv lösning. Genom att placera 12, 18 eller 24 mm dysor på den översta delen och injekthål på den nedre delen av donet kan man åstadkomma längre kastlängder över vistelsezonen och en behaglig tillförsel av luften vid donet

Både dysorna och injekthålen kan placeras och riktas helt efter dina behov. Lämpligt tryckfall kan också uppnås genom anpassning av dessa eller genom materialval vilket gör att vi får stor flexibilitet för luftmängd vid olika dimensioner och längder.

Besök "Tekniska Underlag" på acp.se

Laserskurna hål
Röktest som demonstrerar deplacerande ventilation från vertikala don

tisdag 17 mars 2015

Kondensfria textildon för kyla


Peters Konditori i Falkenberg
Det behagligaste sättet att distribuera kyld tilluft
Speciellt på sommaren påminns vi om hur viktigt inomhusklimatet är. Vår utmaning börjar när det behövs mycket kyla på begränsad yta samtidigt som det är hårda krav på komfort. För hög hastighet på luften eller för mycket kyla på en punkt ger försämrad komfort och kan upplevas som dragigt.

https://www.acp.se/kategori/Textildon
Stora kylmängder utan drag
Genom att tillföra luften genom textildon får du optimal distribution av luften och högsta komfort. Med laserskurna hål kan luften dessutom riktas dit den behövs som mest och förhindra kallras. Vid låga takhöjder placeras hålen utmed taket för att få viss omblandning, dragfritt.
När donen placeras på högre höjd kan de anpassas med optimal vinkel på de laserskurna hålen eller dysorna för att passa varje given donplacering.

Friskis & Svettis i Borlänge
Färger
Laxbutiken i Falkenberg
Färger
Guldfågeln Arena i Kalmar
Fläktluftkylare
När man använder fläktluftkylare för att få in stora mängder undertempererad luft finns det högre risk för drag och ojämn temperatur i lokalen. Genom att fördela den kylda luften genom ett textildon får du jämnare temperaturfördelning och lägre hastigheter.

Det ger ett behagligare klimat nära kylaren och lägre temperaturer i hela lokalen. Lösningen kan med stor fördel användas på kontor, i konferensrum, butiker, matsalar och restauranger.

Installation kan göras med halvrunda don kopplade till inbyggda kylanläggningar eller med runda don direkt anslutna på fläkten.

Referenser - Butiker
Nordbygg 2012
Clas Ohlson

Läs mer om injektdon på www.acp.se