fredag 1 februari 2013

Vad innebär Textildon?

Dragfri, ljudlös luftspridning

Tilluftsdon i textil, även kallat textilkanal, har många fördelar jämfört med andra lösningar. Eftersom textildonet i sig är ett tilluftsdon sprids luften jämnt och dragfritt längs hela donets yta. Textildonen levereras helt kundanpassade. Välj form, färg och dimensioner för att ge en estetiskt tilltalande interiör och ljudlös tilluft.

Våra textildon görs i högkvalitativt HDC-material (High Dust Capacity), en tjockare väv som är motståndskraftigt mot igensättning och ger ett exklusivt utseende.

Dragfri tilluft

Den viktigaste fördelen med textildon är att luften sprids jämnt och dragfritt från hela donets yta. Det innebär att man kan tillföra stora luftmängder utan att det uppstår drag.

Ljudlös tilluft

Genom att luften sprids från en stor yta uppstår inget luftljud som i vanliga tilluftsdon. Istället ger textildon en liten ljuddämpning av kanalljudet. Textilien har också en viss ljuddämpande effekt i lokalen.

Tilltalande design

Tilluftssystem är ofta synliga. I lokaler där interiören är en viktig del av miljön ställs allt större krav på utseendet. Textildon passar i alla miljöer samtidigt som de ger en optimal ventilation. De monteras i aluminiumskenor och hänger därför rakt och snyggt. Inga trista plåtkanaler som samlar damm. Istället för att vara ett främmande element blir textildonen en del av den inre arkitekturen. Det ger möjlighet att skapa kreativa och spännande lösningar.

Välj form och färg

Textildonen tillverkas helt enligt önskemål, runda, halvrunda, kvartsrunda eller sfäriska segment i valfri dimension och längd. Det finns ett antal bas- och standardfärger att välja från och mot förfrågan är det fritt färgval. Utformningen kan därför ges ett alltfrån diskret till dominant intryck.

Textila dysdon

- en unik kombination för deplacerande och samtidigt omblandande ventilation

Textildonen förses med dysor eller laserskurna hål. Det kombinerar textildonens fördelar med riktningsbestämd tilluft.

De viktigaste fördelarna

Valfri luftmängd genom textilväven respektive dysor. Tryckfall och kastlängder bestäms individuellt vid dimensionering liksom dysorna/hålens placering. Minskad igensättning innebär längre underhållsintervaller.

Kondensfria don

Med dysdon i textil förångas all fukt i textilen och du får korrosionsfri, kondensfri tilluft. Perfekt för fuktiga miljöer eller projekt med höga hygienkrav.

Flexibla dysdon

-underhållsfria, för enbart omblandande ventilation.

Finns i två varianter, nästan tätt textilmaterial respektive tät polymerbelagd textil, med dysor eller laserskurna hål. All luft går genom hålen. Därför kan man bortse från underhåll. Don i tät polymerbelagd textil kan man välja när man söker den mest prisvärda lösningen med bästa funktion.

Enkelt montage

Textildonen är lätta att montera. Runda don hängs upp i en aluminiumskena direkt eller pendlat i tak. De kan även hängas vertikalt direkt i en ventilationskanal. Halvrunda don monteras i skenor i tak eller på vägg. Vikten är låg och montaget är enklare och går snabbare än för konventionella plåtkanaler med tilluftsdon. Det gör att installationskostnaderna kan hållas nere. Runda don ansluts till ventilationskanalen i änden. Halvrunda don kan även anslutas var som helst dolt på ovansidan.

Enkel hantering

Ett don som är 10 m långt Ø 500 mm får plats i en 7 dm3 kartong och väger 5 kg. Upphängningsskenorna levereras i 2,5 m bitar som skarvas och väger totalt 5 kg. Jämför det mot en plåtkanal i hanterings och transportkostnad.

Enkelt underhåll

Textilkanaler tvättas som vanlig textil när de börjar bli igensatta. Normalt bör underhåll göras ca var 2-5 år beroende på laserskurna hål. Underhållsperioderna är dock helt beroende på vilka filter som används i anläggningen och drifttid. Textilkanalerna är lätta att ta ner och sätta upp och tvättas som vanlig textil (kläder).

Underhållsintervallerna för textila dyskanaler kan ökas 3 - 5 gånger och flexibla dyskanaler kräver i princip inget underhåll alls frånsett lagstadgad OVK.

Filterfunktion

Donen är gjorda av polyester, Trevira® CS. För att bibehålla funktionen under lång tid är det viktigt att bra filter används i anläggningen. Använd minst F7 (F85) eller helst F8 filter som är testade enligt EN 779:2002, annars finns en risk att textildonen att börja fungera som filter. Det ger visserligen en extra säkerhet för att hindra luftföroreningar att komma in, men textildonen kommer att sättas igen snabbare och behovet av underhåll kommer att öka.

Källa: www.acp.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar