onsdag 22 oktober 2014

SATS Sisjön med dysdon från ACP


Dysdon i på hög höjd i tak när man kommer in på gymet

På SATS gym i Sisjön används ACPs dysdon och textildon i flera olika förutsättningar. Med kraftigt varierande takhöjder och luftmängder har donen fått anpassas individuellt för varje del av gymet. Samtliga don har försetts med dubbla skenor och för de nedpendlade donen, Safe Dual Arch, avståndsfixerande bågar för enkel nedpendling av dubbla skenor.

Textildon över löpbanden. En del av luften släpps genom materialet, en del genom de laserskurna hålen.


Med Safe Dual Arch avståndsfixerande bågar för enkelt nedpendlad dubbel upphängning får donen en snygg rund form underifrån även vid låg- eller nollflöde.

Utöver den estetiska aspekten så innebär det också att hålen eller dysornas riktning förblir oförändrad eftersom donets undersida aldrig deformeras.

Till höger syns samma don vid nollflöde respektive fullflöde. Notera hur donens underkant behåller exakt samma runda form medan endast donens ovansida sjunker in vid nollflöde.

I denna sal styrs donen via närvarogivare vilket innebär att det alltid är luft på när lokalen används och energi sparas när den är tom.